Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai | Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem
“Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļu likumā”
VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām
VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu
Grāmatvedības forums 2020
Par vienoto nodokļu kontu
VID par Brexit: kas mainīsies, vedot vai sūtot preces uz Latviju
VID par Brexit: kā sagatavoties darījumiem ar Apvienoto Karalisti
Par komandējumu un darba braucienu normatīvo regulējumu
Grāmatvedības darba organizēšana
Darbinieku nosūtīšana
Nodokļu politikas evolūcija
Sankciju režīma ievērošana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekta iekšējās kontroles sistēmas galvenie elementi, klientu darījumu uzraudzība un riska indikatori
Par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības
Iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipi
Klienta izpētes kārtība
PVN 0% likmes piemērošanas pierādījumu kopums preču piegādei ES
Darījumu ķēde un PVN
Par preču piegādēm uz noliktavu (call – off stock)
Priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības saimnieciskās darbības veicējiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saimnieciskās darbības veicējam
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Paziņojumu par ienākumu izmaksu fiziskajai personai, biežāk pieļautās kļūdas
UIN deklarācijas aizpildīšana
Skaidras naudas deklarēšanas nosacījumi
Personas reģistrācija VID PVN maksātāju reģistrā
PVN piemērošana ienākumiem no telpu izīrēšanas vai iznomāšanas
Darba devēja ziņojumu un paziņojumu par darbiniekiem aizpildīšana
Īpašā PVN režīma piemērošana lietotiem automobiļiem
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana
Aktuālie jautājumi uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā
Zemas pievienotās vērtības pakalpojumi
Grozījumi pievienotās vērtības nodokļu jomā
Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija 2018.gadā
Grozījumi PVN likumā
Aktuālie likumu grozījumi
Jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis