Klasifikatori un rokasgrāmatas / Классификаторы и справочники

EDS lietotāja rokasgrāmata / Руководство пользователя EDS

Kombinētā nomenklatūra 2019 / Комбинированная номенклатура 2019

Latvijas Republikas pasta indeksi / Почтовые индексы Латвийской Республики

Profesiju klasifikators / Классификатор профессий

Profesiju standarti / Стандарты профессий

Sertificēto grāmatvežu saraksts (GSC) / Список сертифицированных бухгалтеров (GSC)

Starptautisko organizāciju kodi / Коды международных организаций

Terminu vārdnīca / Словарь терминов

Valstu kodi / Коды государств

Valūtu kodi / Коды валют

Vispārējais ekonomiskās darbības klasifikators NACE 2. red. / Всеобщий классификатор экономической деятельности NACE 2. ред.

Zvērināto advokātu saraksts / Список присяжных адвокатов

Zvērināto notāru saraksts / Список присяжных нотариусов

Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrs / Регистр коммерческиих обществ присяжных ревизоров

Zvērinātu revidentu reģistrs / Регистр присяжных ревизоров