#Pirmssvētku dienas

Darba Kalendārs 2020 / Рабочий календарь 2020

Mēn.40 st./ned., st.40 st./ned., dien,Svētku dienu sk,Svētku dienas, dat.P/svētk.darb. dien., dat., ilg. st.Sešu mēn. st. kopsk.Sešu mēn. dienu kopsk.Min. st. likme
Jānvāris1762211.I 10141272.3370
Februār.16020   10061262.6875
Marts17622   9901242.4432
1. cet.51264      
Aprīlis15820210.IV, 13.IV9.IV – 7, 30.IV – 79981252.4432
Maijs1521921.V, 4.V 9721222.5595
Jūnijs15920223.VI, 24.VI22.VI *) – 79641212.4432
2. cet.46959      
I. pusg.981123      
Jūlijs18423   9811232.3370
Augusts16821   9891242.5595
Sept.17622   9971252.4432
3. cet.52866      
Oktobr.17622   9971252.4432
Novem.15920118.XI17.XI – 710151272.5595
Decem.15820324.XII, 25.XII, 31.XII23.XII – 7, 30.XII – 710221282.3370
4. cet.49362      
II pusg.1021128      
Gads2002251      
Piezīme: 22.jūnijs tiek pārcelts uz sestdienu – 13.jūniju un tā ir pirmssvētku diena

Pirmssvētku dienas un brīvdienas 2020. gadā / Предпраздничные дни и праздники в 2020 году

Darbdiena — pirmssvētku dienaPārcelta darbdienaSvētku diena (brīvdiena)BrīvdienaSvētku/brīvdienu pamatojums
  01.01.2020 Jaungada diena
09.04.2020 10.04.2020 Lielā piektdiena
  12.04.2020 Pirmās Lieldienas
  13.04.2020 Otrās Lieldienas
30.04.2020 01.05.2020 Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
  04.05.2020 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
 13.06.2020 22.06.202009.07.2019. Ministru kabineta rīkojums Nr.342 «Par darbadienas pārcelšanu 2020. gadā»
  23.06.2020 Līgo diena
  24.06.2020 Jāņu diena
17.11.2020 18.11.2020 Latvijas Republikas proklamēšanas diena
23.12.2020 24.12.2020 Ziemassvētku vakars
  25.12.2020 Pirmie Ziemassvētki
  26.12.2020 Otrie Ziemassvētki
30.12.2020 31.12.2019 Vecgada diena
Piezīme: 22.jūnijs tiek pārcelts uz sestdienu – 13.jūniju un tā ir pirmssvētku diena

Nodokļu kalendārs / Налоговый календарь

Pievienotās vērtības nodoklis / Налог на добавленную стоимость

Deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsNodokļa samaksas termiņšIesniegšanas termiņš
Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu (PVN)

(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)   
Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus (turpmāk – EDS).Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS.20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām
Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu (PVN 1)

(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums) 
Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS.Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS.x
Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 2)(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums) Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS.Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS.x
Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 3)(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)    Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātājiKonstatējot kļūdu kādā iepriekš iesniegtā Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par attiecīgo mēnesi (PVN 2).Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS.x
Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4)(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātājiLīdz nākamā gada 1.maijamLīdz nākamā gada 1.maijam
Pārskats par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem (PVN 6)(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)
 
Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS.x
Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu (PVN 7)(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)      Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji„A” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad reģistrē nekustamo īpašumu.„C” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad nekustamo īpašumu izslēdz no reģistra.„B” sadaļu iesniedz kopā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu (PVN4).

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas / Обязательные платежи государственного социального страхования

Pārskata/deklarācijas nosaukumsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņšValsts pamatbudžeta ieņēmumu konti
Ziņas par darba ņēmējiem
(MK 07.09.2010.not.Nr.827)
Ne vēlāk kā vienu dienu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, pirms tam, kad persona ir ieguvusi likumā ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusuNe vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu (t.sk. par darba ņēmējiem kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas)x 
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,  iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu
pārskata mēnesī
(MK 07.09.2010.not.Nr.827 3.pielikums)
Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumāLīdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumāLV37TREL1060000220000
Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
(MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.(1) pielikums) 
Katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas  xLV37TREL1060000220000
Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(MK 07.09.2010.not.Nr.827 4.pielikums)
Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumamLīdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumamLV37TREL1060000220000

Mikrouzņēmumu nodoklis / Налог на микропредприятия

Deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijaMikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumamLīdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumamLV75TREL1060000721000
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijaMikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā fiziskās personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējilīdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumamLīdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumamLV41TREL1060000722000
Mikrouzņēmumu nodokļaMikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst likumam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumamLīdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumamLV07TREL1060000723000

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis / Подоходный налог с населения

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma (MK 30.10.2018. not. Nr.662 2. pielikums) Fiziskā personaAvansa maksājumu aprēķina Elektroniskās deklarēšanas sistēmā automātiski pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas.Nodokļa maksātājam ir tiesības iesniegt precizējumu. LV91TREL1060000110000 Ne vēlāk kā 15.martā,
15. jūnijā,
15.augustā, 
15.novembrī

Paziņojums par apgādībā esošajām personām

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Paziņojums par apgādībā esošajām personām (MK 04.06.2013. not. Nr.304 pielikums)10 dienu laikā no dienas, kad iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiemX

Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras nav apliekamas ar IIN

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK 31.07.2001. not. Nr.337 1.pielikums)Līdz pēctaksācijas gada 1.februārimX

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (MK 25.08.2008. not. Nr.677 1.pielikums — par taksācijas periodu sākot ar 2009.gada 1.janvāri)Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs)Līdz nākamā mēneša 15.datumam
vai
līdz pēctaksācijas gada 1.februārim
X

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)(MK 25.08.2008. not. Nr.677 2.pielikums — par taksācijas periodu sākot ar 2009.gada 1.janvāri)Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs)Līdz nākamā mēneša 15.datumam
vai
līdz pēctaksācijas gada 1.februārim
X

Gada ienākumu deklarācija

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Gada ienākumu deklarācija(MK 30.10.2018. not. Nr.662 1.pielikums) Fiziskā persona vai fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējsNo taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam.Ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.< 640 euro — 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas> 640 euro — trijās reizēs (līdz 16. jūnijam, 16.jūlijam 16.augustam), iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas> 640 euro un taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro – trijās reizēs (līdz 16. jūlijam, 16. augustam un 16. septembrim),  iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas

IIN pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā(MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)  Ienākuma izmaksātājs (fiziskā saimnieciskās darbības veicējs vai juridiskā persona)Līdz nākamā mēneša 15.datumamLīdz nākamā mēneša 5.datumam

Ziņojums — VSAO iemaksas no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska nodevas

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska nodevu pārskata mēnesī(MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.pielikums)Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs)Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumāReizi mēnesī, kad bankā saņemta nauda iedzīvotāju ienākumu izmaksai;Nesaņemot naudu bankā, nākamajā dienā pēc algas izmaksas

Ziņojums — sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumi, IIN un VSAO iemaksas

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju
darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām(MK 07.09.2010. not. Nr.827 31.pielikums)
Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona)Katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienasLīdz nākamā mēneša 15.datumam

Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma(MK 30.10.2018. not. Nr.662
3. pielikums — Deklarācija DK)
Fiziskā personaJa ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 euro ceturksnī — līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.Ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārimNerezidents neatkarīgi no ienākuma apmēra – līdz  ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas

Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā(MK 30.10.2018. not. Nr.662 — Deklarācijas DK pielikums) Fiziskā personaReizi gadā – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijamX

Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija(MK 30.10.2018. not. Nr.662 —  Ienākuma precizēšanas deklarācija GD) Fiziskā personaSākot ar pēctaksācijas gada 1.martuX

Informācija par aizdevumu fiziskajai personai

Pārskata/deklarācijas nosaukumsNodokļa maksātājsIesniegšanas termiņšNodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
(MK 21.09.2010. not. Nr.899 1.1pielikums)
Fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējsLīdz pēctaksācijas gada 1.jūnijamX