ŅIKIJS, IU

Pilna cikla uzņēmumu grāmatvedības apkalpošana. Individuālā pieeja. Nopietni. Kvalitatīvi. Bez brīvdienām. Darbības civiltiesiskā apdrošināšanā. Pieredze — 25 gadi. T. 29435360, info@nikijs.lv.

Полный цикл бухгалтерского обслуживания предприятий. Индивидуальный подход. Серьезно. Качественно. Без выходных. Страхование гражданской ответственности. Опыт – 25 лет. T. 29435360, info@nikijs.lv.